Monthly Archives: mei 2015

Algemene ledenvergadering en barbecue

- Eerst vergaderen en daarna feestelijk het jaar afsluiten!! Wees erbij! Algemene leden vergadering Wie: voor alle leden van High Five Wanneer: 31 mei Waar: Soul Café, TalentSquare 333, 5038 LX Tilburg (Spoorlaan) Tijd: 15.30-16.30 De agenda is als volgt: - Opening - Vaststellen Agenda - Vaststellen Notulen ALV 22-05-2014_ en  Notulena ALV 11-09-2014 - Aftreden Dorine…
Lees verder