Agenda Algemene Ledenvergadering 10 juni 2017

Agenda Algemene Leden Vergadering High Five 10 juni 2017

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen vorige keer
 5. Stand van zaken Sportcafe/bardiensten
 6. Overgang naar nieuw ledenadministratie / automatiseringssysteem
 7. Streetbal 013 be-eindiging activiteiten
 8. Realisatie 2015-2016, voorlopige realisatie 2016-2017, en begroting 2017-2018
 9. Aftreden bestuursleden
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 11. Kascommissie benoemen
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Stukken bij de agenda:

 • Notulen ALV 21-5-2016
 • Eind realisatie 2015-2016
 • Voorlopige realisatie 2016-2017
 • Begroting 2017-2018
 • Goedkeuring kascommissie 2016-2017

Comments are closed.