Contributie

Op basis van een door de Bond opgestelde leeftijdstabel op geboortejaar wordt bepaald in welke categorie je hoort.

Er wordt uitgegaan van de volgende leeftijdsindeling: U8: 2007 of later / U10: 2006 en 2005 / U12: 2004 en 2003 / U14: 2002 en 2001 / U16: 2000 en 1999 / U18: 1998 en 1997 / U20: 1996 en 1995 / U22: 1994 en 1993 / Senior: 1992 of eerder.

Wanneer je lid wordt, dien je jaarlijks contributie te betalen Aan de hand van bovenstaande indeling. De bondscontributie is meegenomen in de contributie die je aan High Five Tilburg betaalt als je spelend lid bent. Er is ook een mogelijkheid om recreatief lid te worden en dus alleen te trainen. Afhankelijk van de lidsoort is ook de hoeveelheid trainingen per week bepalend voor de contributie.

Contributie seizoen 2019-2020:

Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@highfivetilburg.nl.