Gedragscode

HIER STAAN WIJ VOOR ALS CLUB

 

Als speler, trainer of coach van basketbalvereniging High Five:

 

GEWENST

1.

SPORTIVITEIT

gedragen wij ons sportief, op het veld en op de tribune bij thuis en uitwedstrijden;

2.

RESPECT

hebben wij respect voor elkaar en de scheidsrechters;

3.

ACCEPTATIE

accepteren wij beslissingen van de scheidsrechter;

4.

CORRECTE KLEDING

dragen wij tijdens de wedstrijd correcte kleding (clubtenue voorzien van nummers)

5.

HAND GEVEN

geven wij de tegenstander en de scheidsrechters voor en na de wedstrijd een hand;

6.

BEDANKEN

bedanken wij de scheidsrechters en de jury;

7.

CORRECT GEDRAG 

vertonen wij ook  na de wedstrijd correct gedrag;

8.

VERANTWOORDELIJKHEID COACH

zijn wij als coach verantwoordelijk voor het gedrag van onze spelers;

9.

GEDRAG SUPPORTERS

zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze supporters;

10.

KENNIS

hebben wij voldoende kennis van de spelregels.

 

NIET GEWENST

1.

SIERADEN

We dragen geen sieraden tijdens trainingen en wedstrijden;

2.

SCHELDEN

We onthouden ons van schelden tegen medespelers, tegenstanders of scheidsrechters;

3.

DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN

We zullen ons op geen enkele wijze discriminerend uitlaten tegen elkaar of tegen buitenstaanders;

4.

OBSCENE GEBAREN

We tonen geen aanstoot gevende, denigrerende gebaren op of naast het veld;

5.

ALCOHOL

We gebruiken geen alcohol, ook niet als jurylid, voor en tijdens de wedstrijd;

WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID?

Natuurlijk is iedereen op de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Als dat gedrag niet overeenkomt met de gemaakte afspraken stelt deze gedragscode anderen in de gelegenheid je daarop aan te spreken.

WAT ALS JE JE NIET AAN DEZE AFSPRAKEN HOUDT?

als coach:

  • Aanvoerder en/of spelers spreken de coach hierop aan.
  • Ook aanwezige bestuurs - of TC -leden kunnen de coach aanspreken.

als speler :

  • Coach haalt speler preventief het veld uit

als publiek :

  • Coach en/of aanvoerder spreekt met behulp van spelers het publiek aan en vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter.