Meld je nu aan voor de scheidsrechterscursus op 21 oktober a.s!

Zoals jullie wellicht weten is ieder lid in de leeftijdscategorie van U16 en ouder, dat competitie wil spelen, verplicht een scheidsrechterscursus te volgen en met succes af te ronden (zie: artikel 5.6 van het Huishoudelijk Reglement). Om onze leden de kans te bieden daaraan te voldoen hebben we op twee momenten dit jaar een cursusdag ingepland, waaraan alle leden die volgende jaar 15 jaar en ouder zijn en die nog niet in het bezit zijn van een f-diploma (tegenwoordig BS2 genaamd), deel moeten nemen. Na afloop van de cursus wordt een 'proeve van bekwaamheid' afgenomen in een officiële wedstrijd waarin je fluit met een ervaren scheidsrechter. De planning voor die wedstrijden wordt nog gemaakt, maar ze worden zo veel mogelijk op een dag gepland waarop je zelf ook moet spelen.

De eerste gelegenheid om aan de BS2-scheidsrechterscursus deel te nemen is op zaterdag 21 oktober, in de herfstvakantie dus, van 11.00 tot 15.30 uur in De Drieburcht. We beseffen dat niet iedereen daar aanwezig kan zijn en daarom wordt er in de loop van het seizoen nog een tweede kans geboden aan de cursus deel te nemen en zo aan de verplichtingen te voldoen. De cursus is dan ook niet vrijblijvend en alleen bij zwaarwegende redenen kan een uitzondering worden gemaakt.

Wil je meedoen aan de scheidsrechterscursus op 21 oktober? Meld je dan aan door uiterlijk 13 oktober een mail te sturen naar wedstrijdsecretaris@highfivetilburg.nl

Vermeld bij het onderwerp: BS2 cursus en je naam.

Kortom:

Voor wie?
Voor alle leden van 15 jaar en ouder die competitie willen spelen en nog niet in het bezit zijn van het f-diploma

Wanneer?
Zaterdag 21 oktober (in de herfstvakantie dus) van 11.00 tot 15.30 uur in De Drieburcht

Aanmelden?
Stuur uiterlijk 13 oktober een mail naar wedstrijdsecretaris@highfivetilburg.nl en vermeld bij het onderwerp: BS2 cursus en je naam.

Comments are closed.