Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

High Five Tilburg wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk basketbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag en het bespreekbaar maken met teamleden, trainer, coach of bestuur is om de een of andere reden niet wenselijk/ mogelijk, dan kun je contact opnemen met vertrouwenscontactpersoon (“VCP”). 

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Het snel laten weten en over de situatie praten, kan zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie en maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling of het verergeren kan zo worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van High Five?

Je kunt contact opnemen als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zoals, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en discriminatie. Het kan lastig zijn om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Van het buitensluiten van teamleden tot het maken van filmpjes van anderen in de kleedkamer en deze delen via social media zijn voorbeelden. Ook bij het signaleren of het hebben van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, kun je melden bij de VCP. Mocht je zelf ergens van beschuldigd worden, is de VCP ook het aanspreekpunt. De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen High Five Tilburg

Vertrouwelijkheid

Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat er toestemming voor is gegeven of zonder dat je ervan op de hoogte bent gebracht.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Binnen High Five Tilburg zijn Heiko van de Broek en Anita Donatz de vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn te bereiken via 06-23448292 (Heiko) en 06-11000968 (Anita) of via vcp.highfive@gmail.com.

Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van High Five, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. 

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut) of vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl.

Klik hier voor de 'Gedragsregels seksuele intimidatie'.