Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

High Five Tilburg wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk basketbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht voor advies, ondersteuning, het signaleren of het bespreken (van vermoedens) van ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag.

Mocht er sprake zijn van seksuele intimidatie (zie bijlage), machtsmisbruik, pesten, uitsluiting, agressie, geweld en discriminatie dan valt dat onder ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag.

Zowel spelers, bestuursleden, ouders, begeleiders, trainers en coaches kunnen contact opnemen met de VCP. Kortom: de VCP zorgt voor de eerste opvang bij ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag en is er voor iedereen van elke leeftijd binnen High Five Tilburg.

Vertrouwelijkheid

Van de gesprekken met de vertrouwenspersoon zal er een anonieme rapportage worden verstuurd naar het bestuur. Afhankelijk van de situatie, zal er uitsluitend met toestemming/ in overleg informatie worden gedeeld.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon het aantal meldingen aan het bestuur, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Binnen High Five Tilburg is Anita Donatz de vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via vcp.highfive@gmail.com. Zij is onafhankelijk van het bestuur en is in het bezit van een certificaat Vertrouwenscontactpersoon.

Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van High Five, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. 

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut) of vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl