Bestuur

We starten dit seizoen met een 5-koppig bestuur. Hieronder stellen de bestuursleden zich voor. Op de ALV in mei heeft het bestuur de beleidsvisie gepresenteerd. Het beleid van High Five is samen te vatten als 'de thuisclub'. Lees het  hier: Beleidsvisie High Five Tilburg.

Bestuursleden

 • Het bestuur

 • Bart Hoogveldt

  Bart is algemeen bestuurslid. Een algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Hij bepaalt mee met het…

 • Anita Donatz

  Anita is de Vice voorzitter van High Five. Zij vervangt de Voorzitter indien nodig. Neemt taken waar van de voorzitter als…

 • Reitze de Graaf

  Reitze is als voorzitter van High Five verantwoordelijk voor het algemeen beleid en contactpersoon tbv de technische commissie en de sponsoring commissie.…

 • Frank Verdegaal

  Frank Verdegaal is de penningmeester van High Five. Hij zorgt ervoor dat onze club financieel gezond blijft. Voor vragen over contributie kun…

 • Vacature Wedstrijdsecretaris

  Contact: bestuur@highfivetilburg.nl

 • Dorine de Kruyf

  Dorine de Kruyf zorgt als vrijwilligers coördinator goed voor alle mensen die hun steentje bijdragen via allerlei taken bij High Five. Dorine:…

 • Sandra van de Logt

  Sandra is de secretaris van High Five. Zij zorgt voor alle communicatie rond de club en legt alle besluiten van het…

Contactgegevens bestuur

Algemeen mailadres bestuur: bestuur@highfivetilburg.nl

Voorzitter: voorzitter@highfivetilburg.nl

Secretaris: secretaris@highfivetilburg.nl

Wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretaris@highfivetilburg.nl

Vrijwilligerscoördinator: vrijwilliger@highfivetilburg.nl

Penningmeester: penningmeester@highfivetilburg.nl

Lees hier het laatste nieuws vanuit het bestuur >>