Technische commissie

Heb jij een duidelijke mening over hoe basketball gespeeld moet worden en wil je deze ook delen? Dan willen we je graag uitnodigen om lid te worden van de Technische Commissie (TC).  Zij zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen High Five en het tot uitvoering ervan brengen in de praktijk en ze kunnen zeker jouw hulp goed gebruiken!

De TC zorgt ervoor dat elk jaar de trainers en coaches worden geregeld zodat alle teams de juiste begeleiding krijgen. Tevens zorgen ze ervoor, samen met de trainers, dat aan het begin van het seizoen alle spelers in de verschillende leeftijdscategorieën in een team worden ingedeeld en de trainingen worden ingedeeld.

Een andere taak van de technische commissie is het faciliteren van cursusmogelijkheden, documentatie, workshops en trainersbijeenkomsten zodat de trainers ondersteund wordt om verder door te groeien. Maar niet alleen voor de trainers worden jaarlijks getracht extra initiatieven te initieren, ook voor de teams wordt gekeken of een extra basketball aanbod te realiseren is en zijn ze nauw betrokken bij de invulling van activiteiten om nieuwe ledenaanwas te verzorgen.

De technische commissie is er ook voor de ondersteuning van de trainers als het gaat om basketball technische of tactische zaken. De TC observeert, informeert, evalueert en grijpt in als dat nodig is.

Hiervoor  hebben we als leidraard het High Five opleidingsplan waarin staat wat we per leeftijdsgroep willen bereiken. Doel is uiteindelijk  ongeacht niveau en leeftijd dat iedereen het maximale uit zich zelf haalt.  Waarbij plezier, ontwikkeling en  prestatie hand in hand gaan.

Tijdsinvestering:

  • Gemiddeld 1 uur per week
  • Er zijn twee pieken, de start van het seizoen, en bij de teamtest trainingen aan het einde van het seizoen

Meld je aan!

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan ons Technisch Beleid?  Meld je dan aan via vri jwilliger@highfivetilburg.nl

Comments are closed.