Ankie is Bestuurslid Vrijwilligerszaken. Vanuit die rol zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn die een steentje willen bijdragen aan allerlei taken binnen High Five. Daarnaast zorgt ze goed voor deze vrijwilligers.

Ze bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid, assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid en neemt actief deel aan het bestuur. Daarnaast zet ze haar kwaliteiten waar mogelijk in voor andere bestuurs- en commissietaken.