• Beleidsvisie High Five Tilburg

  Het beleid van High Five Tilburg is samen te vatten als; de Thuisclub. Een thuisclub is van ons van groot belang om een levendige en gezonde vereniging te kunnen zijn en blijven. De thuisclub valt uiteen in drie aspecten: 

  1. Het thuishonk
  2. Het thuisgevoel
  3. Het thuisvoordeel

  Onder deze aspecten hebben de belangrijkste onderdelen van ons beleid ondergebracht. Ook hebben we hier actiepunten op zowel korte als lange termijn aan verbonden. We geven aan wat we willen behouden.

  Fundament 

  Een thuisclub kan alleen bestaan op een stevig fundament. Dit houdt in dat de basis op orde moet zijn. Onder de basis verstaan we: 

  • Goed gevuld bestuur
  • Goede financiële administratie
  • Goede leden administratie
  • Goed financieel beleid (additionele inkomsten)
  • Goede communicatie naar leden

  Actiepunten op korte termijn:

  • Minimaal 5 bestuursleden
  • Actieve sponsorcommissie
  • Onderzoek welk financieel systeem de club kan ondersteunen
  • Jaarplanning
  • Nieuwe website

  Actiepunten op lange termijn:

  • Draaiboek voor sleutelfuncties
  • Samenwerking zoeken met andere verenigingen

  Het thuishonk “Dat is een gave hal”

  Hiermee wordt de fysieke hal bedoeld. Er zijn een aantal aspecten die er voor zorgen dat een hal als een echt thuishonk ervaren wordt:

  • Een betaalbare huurprijs waardoor het mogelijk is om 2x 1,5 uur te trainen voor elk lid en toch niet meer te betalen dan €300,- contributie voor jeugdleden onder 16 jaar.
  • Lange termijn afspraken kunnen maken over huurprijs en gebruik, zodat continuïteit in beleid gewaarborgd is.
  • Gebruikersgemak, een hal waar minimaal op twee velden tegelijkertijd training gegeven kan worden en waar minimaal 2 wedstrijden tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Maar ook een hal waarbij de indeling logisch is, problemen snel opgelost kunnen worden en waar goed toezicht plaatsvindt.
  • Kantine. Een kantine waar je graag komt. Die betaalbaar is en waar je tijdens de wedstrijden even snel een drankje kunt halen. De barman/vrouw kent je van gezicht en het is een plek waar je graag na de wedstrijd nog even blijft hangen.
  • Veiligheid:
  • Goed ontruimingsplan
  • Trainers hebben ehbo cursus gehad
  • Er is een ehbo koffer aanwezig
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Technisch staf weet hoe ze blessures kunnen voorkomen

  Om te onderzoeken waar het thuishonk zou moeten zijn, hebben we een plot gemaakt van onze leden. Het blijkt dat die verdeeld zijn over heel Tilburg. We hebben dus niet specifiek een basis in Noord.

  Behouden:

  • Welwillendheid Finish
  • Huidige uitstraling accommodatie
  • Goede vloer
  • Huidige contactpersonen gemeente 

  Actiepunten korte termijn:

  • In gesprek met Finish hoe kantine meer betrokken kan worden bij de club
  • In gesprek met gemeente om onveilige situaties weer aan de kaart te stellen
  • In gesprek met de gemeente om beloofde korting op huurprijs ook daadwerkelijk vast te stellen. 

  Actiepunten lange termijn:

  • Onderzoek naar mogelijkheden eigen hal of hal in combinatie met school of andere verenigingen.
  • Onderzoek welke accommodatie geschikt is voor een groeiende vereniging met ambities om op hoger niveau te spelen. 

  Het thuisgevoel “Een club waar je je thuis voelt en waar het gezellig is”

  Wat zorgt voor dit thuisgevoel? Uit het onderzoek is gebleken dat een thuisgevoel en een gezellige sfeer als erg belangrijk worden ervaren. We kunnen deze punten op de volgende manier bereiken. 

  Veilig sportklimaat  

  • Duidelijke informatie over onderlinge verwachtingen
  • Gedragsregels voor publiek/ ouders, spelers, trainers en coaches
  • Betrouwbare vrijwilligers
  • Deskundige scheidsrechters
  • Deskundige trainers/coaches
  • Een duidelijk protocol over de manier waarop we met incidenten omgaan 

  Sfeer en Plezier

  1. Naast een plaats om te basketballen is High Five ook een plek om vriendschappen te ontwikkelen
  2. Leren en plezier staat boven winnen.
  3. Ook in het technisch beleid is plezier een belangrijke voorwaarde om te leren.
  4. We richten ons op het vergroten van zelfvertrouwen van iedereen 

  Behouden:

  • Kickoff dag
  • Nieuwjaarstoernooi
  • Jeugdkamp
  • Vrijwilligersfeest
  • Gedragsregels
  • Protocol ongewenst gedrag en incidenten

  Actiepunten korte termijn:

  • Blijvend communiceren over gedragsregels
  • Invoeren vrijwilligerscontract en zo mogelijk ook verklaring omtrent gedrag
  • Gedragsregels getekend door alle teams bij aanvang seizoen
  • Instellen vertrouwenscommissie
  • Werven sleutelposities vrijwilligers
  • Ontwikkelen club bindende activiteiten oudere leden
  • Ontwikkelen club bindende activiteiten ouders

  Actiepunten lange termijn:

  • Uitbouw activiteitenprogramma 

  De thuiswedstrijd “Dat is een goede club”

  De ontwikkeling van spelers staat bij High Five voorop. We zijn een goede club omdat we op goed niveau training geven en spelers opleiden. Net alleen op het veld, maar ook daarbuiten.

  Daarom doen we het volgende:

  1. We bieden voor basketbal aan zowel op top niveau als in de breedte
  2. Daarom streven we naar minimaal 2 teams per leeftijdsklasse, zodat verschillende niveaus aangeboden kunnen worden
  3. We willen trainers met minimaal BT2 diploma voor alle groepen te hebben
  4. We zorgen dat alle teams een assistent trainer hebben naast de gediplomeerde trainer. Assistenten zijn de trainers van de toekomst
  5. We bieden kansen voor spelers om zich naast het basketball te ontwikkelen op niet specifieke basketbal competenties, zoals bijvoorbeeld, leiderschap, leiding nemen, teamwork, omgaan met winst en verlies
  6. Kansen voor trainers/ coaches om zich te ontwikkelen
  7. Kansen voor ouders om zich te ontwikkelen. 

  Behouden:

  • Huidige “niveau” bij jeugdteams
  • Flink aantal goede trainer/coaches
  • Ondersteuning trainers met hulpbladen
  • Omgaan met pesten en discriminatie
  • Omgaan met seksuele intimidatie
  • Omgaan met ADHD
  • Omgaan met autisme
  • Omgaan met overlijden
  • Omgaan met financiële problemen
  • Algemene signalen waar je als trainer alert op kunt zijn
  • Feedback geven
  • Communicatie
  • Technische commissie en tc beleid

   Actiepunten op de korte termijn

  • E en F cursus organiseren
  • Goede begeleiding huidige BT2 kandidaten.
  • Minimaal 1 seniorenteam
  • Opleidingsplan scheidsrechters en trainer-coaches
  • Opleidingsplan vrijwilligers

  Actiepunten op de lange termijn

  • Scheidsrechters opleidingsplan
  • Trainers opleidingsplan
  • Minimaal 3 seniorenteams
  • Alternatieve “competitie” vormen recreanten