• Commissies

    Binnen High Five zijn verschillende commissies ingesteld om specifieke taken te coordineren en/of uit te voeren. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers en worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

    Het gaat om de: