• Contributie

  Wanneer je lid wordt van High Five, dien je jaarlijks contributie te betalen.

  Op basis van een door de Bond opgestelde leeftijdstabel op geboortejaar wordt bepaald in welke leeftijdscategorie je hoort. De indeling vind je terug op onze website.

  De bondscontributie en bijdrage tenuefonds is meegenomen in de contributie die je aan High Five Tilburg betaalt als je (competitie) spelend lid bent. Er is ook een mogelijkheid om recreatief lid te worden en dus alleen te trainen. Afhankelijk van het lid soort is ook de hoeveelheid trainingen per week bepalend voor de contributie.

  De contributie wordt in drie gelijke delen in drie termijnen geïnd. Dat is op 1 juli, 15 september en 15 december van een lopend verenigingsjaar.

  Contact
  Heb je nog vragen over de contributie stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: penningmeester@highfivetilburg.nl

 • Contributie seizoen 2023-2024
 • *) De contributie voor recreanten tot en met U16 is inclusief 6 georganiseerde recreanttoernooien per seizoen.

  Contributie bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar
  Als je jezelf voor 31 oktober aanmeldt, dan geldt de volledige jaarcontributie, zoals getoond in de tabel.

  Als je jezelf tussen 1 november en 1 februari aanmeldt, geldt een contributie die 2/3 bedraagt van de reguliere jaarcontributie.
  Als je jezelf na 1 februari aanmeldt, geldt een contributie die 1/2 bedraag van de reguliere jaarcontributie.

  Wil je meer trainen dan de reguliere trainingen? Dan kan je hiervoor contact opnemen met tc@highfivetilburg.nl. De TC neemt dan contact met je op en informeert je over alle extra mogelijkheden (en bijbehorende kosten). 

 • Meedoen regeling/ stichting leergeld

  Gemeente Tilburg wil graag dat kinderen kunnen sporten. Bij een laag inkomen kun je in aanmerking komen voor de meedoen regeling of het jeugdsportfonds. Om te weten bij welk inkomen je in aanmerking komt voor de meedoen regeling ga je naar: https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/ Beide regelingen kun je aanvragen bij stichting leergeld. Zij zijn maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoon: 013 5801211. Je kunt ze ook mailen: info@leergeldtilburg.nl
 • Stoppen gedurende seizoen

  Het lidmaatschap geldt altijd voor de duur van 1 verenigingsjaar. Dat betekent dat voor een heel verenigingsjaar contributie is verschuldigd. Als gedurende het seizoen het lidmaatschap wordt beëindigd, geldt het volgende:

  • beëindiging lidmaatschap tussen 1-9 en 1-6: volledige contributie verschuldigd voor het lopende seizoen
  • beëindiging lidmaatschap vóór 1-6: geen contributie verschuldigd voor het komende seizoen.
  • beëindiging lidmaatschap tussen 1-6 en 1-9: enkel bondscontributie voor het komende  seizoen verschuldigd

  Let op: alleen wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen (tijdelijk) wordt beëindigd door een goed beargumenteerde reden, kan een (gedeeltelijke) restitutie worden aangevraagd bij de penningmeester. Vervolgens beslist hij, samen met het bestuur, in alle redelijkheid of de restitutie wordt toegekend.