• Contributie

  Wanneer je lid wordt van High Five, dien je jaarlijks contributie te betalen. 

  Op basis van een door de Bond opgestelde leeftijdstabel op geboortejaar wordt bepaald in welke leeftijdscategorie je hoort. De indeling vind je terug op onze website.

  De bondscontributie en bijdrage tenuefonds is meegenomen in de contributie die je aan High Five Tilburg betaalt als je (competitie) spelend lid bent. Er is ook een mogelijkheid om recreatief lid te worden en dus alleen te trainen. Afhankelijk van het lid soort is ook de hoeveelheid trainingen per week bepalend voor de contributie.

  De contributie wordt in drie gelijke delen in drie termijnen geïnd. Dat is op 1 juli, 15 september en 15 december van een lopend verenigingsjaar. 

  Stoppen gedurende seizoen
  Het lidmaatschap geldt altijd voor de duur van 1 verenigingsjaar. Dat betekent dat voor een heel verenigingsjaar contributie is verschuldigd. Als gedurende het seizoen het lidmaatschap wordt beëindigd, geldt het volgende:

  • beëindiging lidmaatschap tussen 1-9 en 1-6: volledige contributie verschuldigd voor het lopende seizoen
  • beëindiging lidmaatschap vóór 1-6: geen contributie verschuldigd voor het komende seizoen.
  • beëindiging lidmaatschap tussen 1-6 en 1-9: enkel bondscontributie voor het komende  seizoen verschuldigd
  Let op: alleen wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen (tijdelijk) wordt beëindigd door een goed beargumenteerde reden, kan een (gedeeltelijke) restitutie worden aangevraagd bij de penningmeester. Vervolgens beslist hij, samen met het bestuur, in alle redelijkheid of de restitutie wordt toegekend. 
   
  Meedoen regeling/ stichting leergeld
  Gemeente Tilburg wil graag dat kinderen kunnen sporten. Bij een laag inkomen kun je in aanmerking komen voor de meedoen regeling of het jeugdsportfonds. Om te weten bij welk inkomen je in aanmerking komt voor de meedoen regeling ga je naar: https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/ Beide regelingen kun je aanvragen bij stichting leergeld. Zij zijn maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoon: 013 5801211. Je kunt ze ook mailen: info@leergeldtilburg.nl
   
  Contact
  Heb je nog vragen over de contributie stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: penningmeester@highfivetilburg.nl
   
  Wil je meer trainen dan de reguliere trainingen? Dan kan je hiervoor contact opnemen met tc@highfivetilburg.nl. De TC neemt dan contact met je op en informeert je over alle extra mogelijkheden (en bijbehorende kosten). 
 • Contributie seizoen 2020-2021