• Corona update 14 december
 • Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond en aangekondigde Lockdown, zullen er helaas geen High Five basketball activiteiten tot 19 januari kunnen plaatsvinden. Dit gaat in per 15 december 2020 en is tot nadere order van kracht.

  Natuurlijk betreuren we ten zeerste dat we onze jeugd nu ook geen afleiding meer kunnen bieden, maar de gezondheid van eenieder is natuurlijk het allerbelangrijkste. Laten we hopen dat de maatregelen het gewenste effect hebben en we na 19 januari weer mogen sporten! Zodra er meer helderheid hierover komt zullen we hierop natuurlijk gelijk actie ondernemen en aan jullie communiceren.

  Net als het seizoen 19/20 zal aan het einde van het seizoen 20/21 worden beoordeeld welke kosten niet zijn gemaakt (per leeftijdsklasse) en hierop een teruggave op de contributie worden gecommuniceerd. Dit geldt ook natuurlijk voor de extra activiteiten waaraan veel leden deelnemen. Hierover valt echter op dit moment nog niks te zeggen gelet op dat het niet duidelijk is of en wanneer weer in verenigingsverband getraind mag worden, competitie nog gestart wordt en of het seizoen 19/20 verlengd gaat worden tm eind juni.

  Van belang daarbij is dat niemand op eigen initiatief besluit niet aan contributie verplichtingen te (blijven) voldoen, anders kan ook geen eindafrekening uiteindelijk worden gemaakt. Voor vragen hierover kun je mailen naar penningmeester@highfivetilburg.nl

  Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer na 19 januari in de Drieburcht of op een ander basketball veld met voldoende perspectief naar een onbezorgde toekomst op basketball gebied.

  Zie voor een overziocht van alle Coronamaatregelen tot nu toe de pagina Coronamaatregelen