• Gedragsregels als speler, trainer of coach

  Als speler, trainer of coach van basketbalvereniging High Five staan wij hiervoor:

  GEWENST:

  1. SPORTIVITEIT:
  Gedragen wij ons sportief, op het veld en op de tribune bij thuis en uitwedstrijden;

  2. RESPECT:
  Hebben wij respect voor elkaar en de scheidsrechters;

  3. ACCEPTATIE:
  Accepteren wij beslissingen van de scheidsrechter;

  4. CORRECTE KLEDING:
  Dragen wij tijdens de wedstrijd correcte kleding (clubtenue voorzien van nummers)

  5. HAND GEVEN:
  Geven wij de tegenstander en de scheidsrechters voor en na de wedstrijd een hand;

  6. BEDANKEN:
  Bedanken wij de scheidsrechters en de jury;

  7. CORRECT GEDRAG:
  Vertonen wij ook  na de wedstrijd correct gedrag;

  8. VERANTWOORDELIJKHEID COACH:
  Zijn wij als coach verantwoordelijk voor het gedrag van onze spelers;

  9. GEDRAG SUPPORTERS:
  Zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze supporters;

  10. KENNIS:
  Hebben wij voldoende kennis van de spelregels.

  NIET GEWENST:

  1. SIERADEN:
  We dragen geen sieraden tijdens trainingen en wedstrijden;

  2. SCHELDEN:
  We onthouden ons van schelden tegen medespelers, tegenstanders of scheidsrechters;

  3. DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN:
  We zullen ons op geen enkele wijze discriminerend uitlaten tegen elkaar of tegen buitenstaanders;

  4. OBSCENE GEBAREN:
  We tonen geen aanstoot gevende, denigrerende gebaren op of naast het veld;

  5. ALCOHOL:
  We gebruiken geen alcohol, ook niet als jurylid, voor en tijdens de wedstrijd.

  WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID?
  Natuurlijk is iedereen op de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Als dat gedrag niet overeenkomt met de gemaakte afspraken stelt deze gedragscode anderen in de gelegenheid je daarop aan te spreken.

  WAT ALS JE JE NIET AAN DEZE AFSPRAKEN HOUDT?

  Als coach:

  • Aanvoerder en/of spelers spreken de coach hierop aan.
  • Ook aanwezige bestuurs - of TC -leden kunnen de coach aanspreken.

  Als speler :

  • Coach haalt speler preventief het veld uit

  Als publiek :

  • Coach en/of aanvoerder spreekt met behulp van spelers het publiek aan en vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter.