• Gedragsregels voor sporters onderling

  • De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.
  • De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid wordt aantast.
  • De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).
  • De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.
  • De sporter zal een andere sporter geen (im)materièˆle vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen.