• High Five Moves

  High Five Moves is het maatschappelijk project van onze basketbal vereniging. Het doel van High Five Moves gaat verder dan alleen het verbeteren van basketbalvaardigheden. We zetten ons in om kansen te bieden voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Met de  programma's zoals Alleen Jij Bepaalt en GameChangers hebben we als High Five programma's opgezet op scholen en straks ook in wijken, waar jongeren gelijke kansen krijgen om zich niet alleen sportief, maar ook persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen.

  HFMoves

  De trainers in deze programma’s creëren een veilige omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen kunnen opbouwen en belangrijke maatschappelijke vaardigheden leren. Hun rol als begeleiders en inspirators draagt bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren op alle niveaus.

  In wijken plannen we om evenementen en activiteiten te organiseren waar jongeren samenkomen en de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan basketbal, ongeacht hun niveau of ervaring. Onze trainers moedigen een positieve sfeer aan, waar teamwork, discipline en respect centraal staan.

  We kunnen dit natuurlijk niet alleen, maar werken hiervoor samen met een netwerk van partners. Samen met gemeente Tilburg, Rabobank Tilburg, het NOC*NSF en het Tilburg sportakkoord zetten we ons in om een gezamenlijke aanpak en ondersteuning realiseren. 

  High Five Moves project is een bewijs van de kracht van sport om kansen te bieden aan individuele deelnemers en gemeenschappen te versterken.

  Samenwerkingspartners

  We zijn blijvend op zoek naar samenwerkingspartners om onze maatschappelijke doelen te bereiken. We horen graag van u, wanneer u geïnteresseerd bent in samenwerking.