• Notulen Algemene Leden Vergadering

    Op zondag 27 september 2020 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.

    Lees hier de notulen.